บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนิรมล   พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวมัสซึโอกะ   ไซโก ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวนันทนา   นันทสารสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
4. นางสาวปรารถนา   บุญสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานมาตรฐาน
 
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด