บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd - Careers and Job Opportunities
ร่วมงานกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เชื่อว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีคุณค่าที่สุด อีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเราจึงเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านได้เข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว องค์กรจะทำหน้าที่ให้ ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่มีความท้าทายและเสริมสร้างความสามารถให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน
บรรยากาศในการทำงาน
ที่บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัดมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน มีความใฝ่รู้ และแบ่งปันความรู้ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน
ผลประโยชน์ตอบแทน
ที่บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ ค่าตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่รายได้ แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่ดียิ่ง ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการที่จะทำให้พนักงานทุกคนที่ทำงานมีความสุขมากขึ้น ในชีวิตการทำงานที่ปริ๊นเซส ฟูดส์
สถานที่ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ : 199 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5337-2901-5 ต่อ 202, 207
โทรสาร : 0-5337-2908
อีเมลล์ : job@princessfoods.co.th
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด