หน้าหลัก | ติดต่อเรา
23 มีนาคม 2553

โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรชุมชน

รายละเอียด...


9 กุมภาพันธ์ 2553

เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลขี้เหล็ก ดูงาน ปริ๊นเซส ฟูดส์

รายละเอียด...


9 มกราคม 2553

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

รายละเอียด...


8 มกราคม 2553

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน อบต.ขี้เหล็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

รายละเอียด...


28 พฤศจิกายน 2552

ปริ๊นเซส ฟูดส์ จัดกิจกรรมน้องอิ่มท้องพี่สุขใจ

รายละเอียด...


27-28 พฤศจิกายน 2552

ปริ๊นเซส ฟูดส์ จัดโครงการสร้างฝายฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด...


12 สิงหาคม 2552

ปริ๊นเซส ฟูดส์ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก ปลูกป่าถวายสมเด็จพระราชินี ณ พื้นที่ป่าชุมชน 36 ไร่

รายละเอียด...


27 กรกฎาคม 2552

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

รายละเอียด...


24 กรกฎาคม 2552

ชุมชนบริเวณรอบโรงงานฯ เข้าศึกษาดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด...


6 มิถุนายน 2552

ปริ๊นเซส ฟูดส์ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2552

รายละเอียด...


13 และ 16 มีนาคม 2552

โรงงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 ครัวเรือน

รายละเอียด...


4 กุมภาพันธ์ 2552

นายอำเภอแม่ริม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

รายละเอียด...

12 มกราคม 2552

ปริ๊นเซส ฟูดส์ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด...


11 ธันวาคม 2551

ปริ๊นเซส ฟูดส์ ร่วมสนับสนุนโครงการอุตสากรรมรวมใจให้ไออุ่นน้อง ดอยม่อนล้าน

รายละเอียด...