มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 19

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 29

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 39

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 49

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 59

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 69

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 79

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 89

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 99

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 109
GHPs
HACCP
EST
MAFF
FSSC22000 Ver.5.1
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
TLS 8001:2020
ISO/IEC17025
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล : TIS 18001:1999
TIS 18001:1999 TIS 18001:1999
เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เป็นมาตรฐานในประเทศไทย) สามารถนำมาใช้ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน พร้อมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้าและสาธารณะชน โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf