มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 66

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 76

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 86

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 96

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 106
GAP
GMP
HACCP
EST
MAFF
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
TIS 18001:1999
TLS 8001:2003
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล : ISO 9001:2000 (Quality Management System : QMS)
ISO 9001:2000 (Quality Management System : QMS) ISO 9001:2000 (Quality Management System : QMS)
บ่งบอกถึงมาตรฐานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ทั้งองค์กรและบุคลากร
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf