มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 16

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 26

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 36

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 46

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 56

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 66

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 76

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 86

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 96

Notice: Undefined index: subMenu in /var/www/html/langTh/certificates/menu.php on line 106
GAP
GMP
HACCP
EST
MAFF
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
TIS 18001:1999
TLS 8001:2003
เธ”เธฒเธงเธ™เนŒเน‚เธซเธฅเธ”
Adobe Reader
เธ”เธฒเธงเธ™เนŒเน‚เธซเธฅเธ” Adobe Reader
เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฃ
เน€เธชเน‰เธ™เธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ‚เธญเธ‡เธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ— เธ›เธฃเธดเนŠเธ™เน€เธ‹เธช เธŸเธนเธ”เธชเนŒ เธˆเธณเธเธฑเธ” เธ—เธตเนˆเธกเธธเนˆเธ‡เน€เธ™เน‰เธ™เธœเธฅเธดเธ•เธญเธฒเธซเธฒเธฃเธ—เธตเนˆเธกเธตเธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเน„เธ›เธชเธนเนˆเธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเน‚เธ เธ„ เธ—เธฑเน‰เธ‡เนƒเธ™เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเนเธฅเธฐเธ•เนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
GMP (Good Manufacturing Practice) GMP (Good Manufacturing Practice)
บ่งบอกถึงมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยอาศัยกระบวนการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System)
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
HACCP HACCP
บ่งบอกการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
กรมปศุสัตว์ การรับรองจากกรมปศุสัตว์ (EST)
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) การรับรองจากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น (MAFF)
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
ISO 9001:2008 (Quality Management System : QMS) ISO 9001:2008 (Quality Management System : QMS)
บ่งบอกถึงมาตรฐานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ทั้งองค์กรและบุคลากร
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
ISO 14001:2004 (Environmental Management System : EMS) ISO 14001:2004 (Environmental Management System : EMS)
เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้องค์กรมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ก่อมลภาวะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(NAC)
ใบรับรองประเภทรูปภาพ
(UKAS)
ใบรับรองประเภท pdf
 
OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System)
เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถนำมาใช้ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน พร้อมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้า และสาธารณะชน โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
TIS 18001:1999 TIS 18001:1999
เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เป็นมาตรฐานในประเทศไทย) สามารถนำมาใช้ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน พร้อมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้าและสาธารณะชน โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
TLS 8001:2003 TLS 8001:2003
เป็นมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อพนักงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร อันจะนำไปสู่การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันของธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
  GAP (Good Agricultural Practice)
บ่งบอกถึงการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ปราศจากศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
ข่าวสารของบริษัทพีซีเอฟ   ข่าวสารทั้งหมด
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ 27/07/09
ชุมชนบริเวณรอบโรงงานฯ เข้าศึกษาดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 24/07/09
โรงงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 ครัวเรือน 13,16/03/09
นายอำเภอแม่ริม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ 04/02/09