บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
Princess Foods Co.,Ltd
GAP
GMP
HACCP
EST
MAFF
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
TIS 18001:1999
TLS 8001:2003
ดาวน์โหลด
Adobe Reader
ดาวน์โหลด Adobe Reader
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : มาตรฐานสากล : TIS 18001:1999
TIS 18001:1999 TIS 18001:1999
เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เป็นมาตรฐานในประเทศไทย) สามารถนำมาใช้ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน พร้อมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้าและสาธารณะชน โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงใบรับรอง : ใบรับรองประเภทรูปภาพ ใบรับรองประเภท pdf
 
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด